KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN THÙNG CARTON (CARTON DIMENSIONS)

Mỗi sản phẩm thùng Carton luôn được thể hiện bằng kích thước tiêu chuẩn. Kích thước sử dụng trong thiết kế & sản xuất thường là kích thước phủ bì của thùng Carton.

Có 3 kích thước (tiêu chuẩn) cần biết:

DÀI x RỘNG x CAO

  • Chiều Dài (Length): là kích thước của cạnh dài hơn của mặt thùng
  • Chiều Rộng (Width): là kích thước của cạnh ngắn hơn của mặt thùng
  • Chiều Cao (Height) – Sâu (Depth): là kích thước của cạnh vuông góc với cạnh chiều dài & chiều rộng.

Đây là dạng thùng thường (RSC), 1 số dạng thùng cơ bản khác cũng áp dụng cách tính Dài Rộng Cao như thùng này.