GIẤY ĐƯỢC TÁI SINH NHƯ THẾ NÀO? (FLASH)

Giấy loại sau khi thu gom được phân loại, tách bỏ các vật liệu không thích hợp (băng dính, thực phẩm, nylon, sắt thép …). Sau đó chúng được đóng kiện và lưu kho rồi chuyển tới nơi sản xuất.

Tại các nhà máy sản xuất giấy, người ta đánh tơi bột bằng máy nghiền thủy lực, sàng, lọc để loại bỏ vật liệu không thích hợp chưa được tách bỏ hết bằng phương pháp thủ công trước đó

Tiếp theo đó, bột giấy đã đánh tơi, sàng lọc được đưa qua dây chuyền khử mực để tách bỏ các hạt mực, tẩy trắng bột

Phương pháp khử mực thường là rửa, tuyển nổi hoặc kết hợp các biện pháp trên :

Tiếp theo, bột giấy được bơm sang công đoạn nghiền để điều chỉnh tính chất của bột theo yêu cầu của từng loại giấy

Bây giờ, bột giấy được đưa sang máy xeo để tạo thành tờ giấy

Giấy ướt chạy qua các lô sấy, ép quang để sấy khô và ổn định các tính chất của giấy

Bây giờ đã có thể cuộn lại thành các cuộn giấy to

Sưu tầm